Memory Program

YEAR 1
Scripture Memorization (2 verses)
week 1: Psalm 119:10,11

Salvation (8 verses)
week 2: John 3:16,17
week 3: I John 5:11,12
week 4: Ephesians 2:8,9
week 5: I Corinthians 15:3,4

Sin (14 verses)
week 6: Exodus 20:1-4
week 7: Exodus 20:7-8,12
week 8: Exodus 20:13-17
week 9: I John 1:9; I John 2:1

Godly Living (27 verses)
BLOCK 1 (8 verses)
week 10: Proverbs 3:5,6
week 11: Psalm 1:1-3
week 12: Psalm 1:4-6
BLOCK 2 (8 verses)
week 13: Matthew 6:19-21
week 14: Matthew 6:22-24
week 15: Matthew 6:33-34
BLOCK 3 (11 verses)
week 16: Ephesians 6:1-3
week 17: Colossians 3:12-14
week 18: I Corinthians 10:12-13
week 19: John 14:1-3

Attributes of God (19 verses)
Creator (8 verses)
week 20: Genesis 1:1,2
week 21: Genesis 1:26,27
week 22: Genesis 1:28,29
week 23: Genesis 1:30,31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 24: Hebrews 4:12,13
week 25: Hebrews 4:14-16

Shepherd (6 verses)
week 26: Psalm 23:1-3
week 27: Psalm 23:4-6

Comfort (6 verses)
week 28: John 10:27,28
week 29: John 10:29,30
week 30: Romans 8:38,39

YEAR 2
Scripture Memorization (3 verses)
week 1: Psalm 119:9-11

Salvation (12 verses)
week 2: John 3:16-18; 1 John 5:11,12
week 3: Romans 3:23; Ephesians 2:8-10
week 4: 1 Corinthians 15:2-4

Sin (17 verses)
week 5: Exodus 20:1-4
week 6: Exodus 20:5-8
week 7: Exodus 20:9-12
week 8: Exodus 20:13-17

Godly Living (37 verses)
BLOCK 1 (8 verses)
week 9: Proverbs 3:5,6; Psalm 1:1,2
week 10:Psalm 1:3-6

BLOCK 2 (10 verses)
week 11: Galatians 5:22-24
week 12: Romans 12:1,2; 1 Corinthians 15:33
week 13: Colossians 3:12-15

BLOCK 3 (11 verses)
week 14: Matthew 6:19-22
week 15: Matthew 6:23-25
week 16: Matthew 6:26,27,33,34

BLOCK 4 (8 verses)
week 17: Philippians 1:6; John 14:1-3
week 18: John 15:9,10; 1 Corinthians 10:12,13

Attributes of God (25 verses)
Creator (8 verses)
week 19: Genesis 1:1,2
week 20: Genesis 1:26-28
week 21: Genesis 1:29-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 22: Hebrews 4:12,13
week 23: Hebrews 4:14-16

Shepherd (6 verses)
week 24: Psalm 23:1-3
week 25: Psalm 23:4-6

Ultimate Authority (6 verses)
week 26: Isaiah 55:6-8
week 27: Isaiah 55:9-11

Comfort (6 verses)
week 28: John 10:27,28
week 29: John 10:29,30
week 30: Romans 8:38,39

YEAR 3
Scripture Memorization (4 verses)
week 1: Psalm 119:9-12

Salvation (16 verses)
week 2: John 3:16-19
week 3: Romans 3:23; Romans 6:23; 1 John 5:11-12
week 4: Ephesians 2:4,8-10
week 5: 1 Corinthians 15:1-4

Sin (20 verses)
week 6: Exodus 20:1-5
week 7: Exodus 20:6-10
week 8: Exodus 20:11-17
week 9: 1 John 1:9-2:1

Godly Living (42 verses)
BLOCK 1 (20 verses)
week 10: Proverbs 3:5-6; Proverbs 9:10
week 11: Psalm 1:1-6
week 12: Galatians 5:22-24; 1 Corinthians 15:33
week 13: Colossians 3:12-16; Romans 12:1-2

BLOCK 2 (22 verses)
week 14: Matthew 6:19-23
week 15: Matthew 6:24-27
week 16: Matthew 6:31-34
week 17: Ephesians 6:1-4
week 18: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (29 verses)
Creator (8 verses)
week 19: Genesis 1:1-2
week 20: Genesis 1:26-28
week 21: Genesis 1:29-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 22: Hebrews 4:12-13
week 23: Hebrews 4:14-16

Shepherd (6 verses)
week 24: Psalm 23:1-3
week 25: Psalm 23:4-6

Ultimate Authority (10 verses)
week 26: Isaiah 55:6-8
week 27: Isaiah 55:9-11
week 28: Daniel 4:34-37

Comfort (6 verses)
week 29: John 10:27-30
week 30: Romans 8:38-39

YEAR 4
Scripture Memorization (5 verses)
week 1: Psalm 119:9-13

Salvation (20 verses)
week 2: John 3:16-20
week 3: Romans 3:23; Romans 6:23; 1 John 5:11-12
week 4: Ephesians 2:4-5; 8-10
week 5: 1 Corinthians 15:1-4; Romans 10:9-10

Sin (25 verses)
week 6: Exodus 20:1-6
week 7: Exodus 20:7-11
week 8: Exodus 20:12-17
week 9: 1 John 1:9-2:2
week 10: Psalm 51:1-4

Godly Living (48 verses)
BLOCK 1 (21 verses)
week 11: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10
week 12: Psalm 1:1-6
week 13: Romans 12:1-2; Galatians 5:22-24
week 14: 1 Corinthians 15:33; Colossians 3:12-16

BLOCK 2 (27 verses)
week 15: Matthew 6:19-24
week 16: Matthew 6:25-29
week 17: Matthew 6:30-34
week 18: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-12
week 19: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (29 verses)
Creator (8 verses)
week 20: Genesis 1:1-2; 26-27
week 21: Genesis 1:28-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 22: Hebrews 4:12-16

Shepherd (6 verses)
week 23: Psalm 23:1-6

Ultimate Authority (10 verses)
week 24: Isaiah 55:6-8
week 25: Isaiah 55:9-11
week 26: Daniel 4:34-37

Comfort (13 verses)
week 27: Philippians 2:5-8
week 28: Philippians 2:9-11
week 29: John 10:27-30
week 30: Romans 8:38-39

YEAR 5
Scripture Memorization (5 verses)
week 1: Psalm 119:9-13

Salvation (35 verses)
week 2: John 3:16-21
week 3: 1 John 5:11-12
week 4: Romans 3:23; Romans 6:23;
Romans 10:9-10; 1 Corinthians 15:1-4
week 5: Ephesians 2:4-10
week 6: Isaiah 53:1-4
week 7: Isaiah 53:5-8
week 8: Isaiah 53:9-12

Sin (25 verses)
week 9: Exodus 20:1-7
week 10: Exodus 20:8-17
week 11: 1 John 1:9-2:2
week 12: Psalm 51:1-4

Godly Living (53 verses)
BLOCK 1 (21 verses)
week 13: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10; Romans 12:1-2
week 14: Psalm 1:1-6; 1 Corinthians 15:33
week 15: Galatians 5:22-24; Colossians 3:12-16
BLOCK 2 (32 verses)
week 16: Matthew 6:19-27
week 17: Matthew 6:28-34
week 18: Matthew 7:1-5
week 19: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-12
week 20: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (29 verses)
Creator (8 verses)
week 21: Genesis 1:1-2, 26-27
week 22: Genesis 1:28-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 23: Hebrews 4:12-16

Shepherd (6 verses)
week 24: Psalm 23:1-6

Ultimate Authority (10 verses)
week 25: Isaiah 55:6-11
week 26: Daniel 4:34-37

Comfort (13 verses)
week 27: Philippians 2:5-8
week 28: Philippians 2:9-11
week 29: John 10:27-30
week 30: Romans 8:38-39

YEAR 6
Scripture Memorization (6 verses)
week 1: Psalm 119:9-14

Salvation (35 verses)
week 2: John 3:16-21; 1 John 5:11-12
week 3: Romans 3:23; Romans 6:23; 1 Corinthians 15:1-4
week 4: Ephesians 2:4-10
week 5: Isaiah 53:1-7
week 6: Isaiah 53:8-12

Sin (25 verses)
week 7: Exodus 20:1-7
week 8: Exodus 20:8-17
week 9: 1 John 1:9-2:2
week 10: Psalm 51:1-4

Godly Living (55 verses)
BLOCK 1 (21 verses)
week 11: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10
week 12: Psalm 1:1-6; 1 Corinthians 15:33
week 13: Galatians 5:22-24; Colossians 3:12-16

BLOCK 2 (34 verses)
week 14: Matthew 6:19-27
week 15: Matthew 6:28-34
week 16: Matthew 7:1-5
week 17: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-14
week 18: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (29 verses)
Creator (8 verses)
week 19: Genesis 1:1-2; 26-27
week 20: Genesis 1:28-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 21: Hebrews 4:12-16

Shepherd (6 verses)
week 22: Psalm 23:1-6

Ultimate Authority (10 verses)
week 23: Isaiah 55:6-11
week 24: Daniel 4:34-37

Comfort: (21 verses)
week 25: Philippians 2:1-4
week 26: Philippians 2:5-8
week 27: Philippians 2:9-11
week 28: John 10:27-30
week 29: Romans 8:38-39
week 30: Lamentations 3:22-25

YEAR 7
Scripture Memorization (8 verses)
week 1: Psalm 119:9-16

Salvation (35 verses)
week 2: John 3:16-21; 1 John 5:11-12
week 3: Romans 3:23; Romans 6:23; 1 Corinthians 15:1-4
week 4: Ephesians 2:4-10
week 5: Isaiah 53:1-7
week 6: Isaiah 53:8-12

Sin (25 verses)
week 7: Exodus 20:1-7
week 8: Exodus 20:8-17
week 9: 1 John 1:9-2:2
week 10: Psalm 51:1-4

Godly Living (55 verses)
BLOCK 1 (21 verses)
week 11: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10; Romans 12:1-2
week 12: Psalm 1:1-6; 1 Corinthians 15:33
week 13: Galatians 5:22-24; Colossians 3:12-16

BLOCK 2 (34 verses)
week 14: Matthew 6:19-27
week 15: Matthew 6:28-34
week 16: Matthew 7:1-5
week 17: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-14
week 18: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (29 verses)
Creator (8 verses)
week 19: Genesis 1:1-2; Genesis 1:26-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 20: Hebrews 4:12-16

Shepherd (6 verses)
week 21: Psalm 23:1-6

Ultimate Authority (10 verses)
week 22: Isaiah 55:6-11
week 23: Daniel 4:34-37

Comfort (30 verses)
week 24: Philippians 2:1-7
week 25: Philippians 2:8-11
week 26: John 10:27-30
week 27: Romans 8:38-39
week 28: Lamentations 3:22-25
week 29: 1 Peter 1:13-16
week 30: 1 Peter 1:17-21

YEAR 8
Scripture Memorization (8 verses)
week 1: Psalm 119:9-16

Salvation (35 verses)
week 2: John 3:16-21; 1 John 5:11-12
week 3: Romans 3:23; Romans 6:23; 1 Corinthians 15:1-4
week 4: Ephesians 2:4-10; Isaiah 53:1-12

Sin (25 verses)
week 5: Exodus 20:1-17
week 6: 1 John 1:9-2:2; Psalm 51:1-4

Godly Living (60 verses)
BLOCK 1 (21 verses)
week 7: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10; Romans 12:1-2
week 8: Psalm 1:1-6; 1 Corinthians 15:33
week 9: Galatians 5:22-24; Colossians 3:12-16

BLOCK 2 (39 verses)
week 10: Matthew 6:9-13; Matthew 6:19-27
week 11: Matthew 6:28-34; Matthew 7:1-5
week 12: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-14
week 13: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (51 verses)
Creator (8 verses)
week 14: Genesis 1:1-2; Genesis 1:26-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 15: Hebrews 4:12-16

Shepherd (10 verses)
week 16: Psalm 23:1-6; John 10:11-14

Ultimate Authority (10 verses)
week 17: Isaiah 55:6-11
week 18: Daniel 4:34-37

The God Who Will Return (18 verses)
week 19: 1 Thessalonians 4:1-5
week 20: 1 Thessalonians 4:6-8
week 21: 1 Thessalonians 4:9-12
week 22: 1 Thessalonians 4:13-15
week 23: 1 Thessalonians 4:16-18

Comfort (30 verses)
week 24: Philippians 2:1-7
week 25: Philippians 2:8-11
week 26: John 10:27-30
week 27: Romans 8:38-39
week 28: Lamentations 3:22-25
week 29: 1 Peter 1:13-16
week 30: 1 Peter 1:17-21

YEAR 9
Scripture Memorization (8 verses)
week 1: Psalm 119:9-16

Salvation (35 verses)
week 2: John 3:16-21; 1 John 5:11-12; Romans 3:23;
Romans 6:23; Romans 10:9-10
week 3: 1 Corinthians 15:1-4; Ephesians 2:4-10;
Isaiah 53:1-12

Sin (25 verses)
week 4: Exodus 20:1-17; 1 John 1:9-2:2; Psalm 51:1-4

Godly Living (60 verses)
BLOCK 1 (21 verses)
week 5: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10; Romans 12:1-2;
Psalm 1:1-6
week 6: 1 Corinthians 15:33; Galatians 5:22-24;
Colossians 3:12-16

BLOCK 2 (39 verses)
week 7: Matthew 6:9-13; Matthew 6:19-27; Matthew 6:28-34;
Matthew 7:1-5
week 8: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-14
week 9: John 14:1-3; John 15:9-10

Attributes of God (72 verses)
Creator: (8 verses)
week 10: Genesis 1:1-2; Genesis 1:26-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 11: Hebrews 4:12-16

Shepherd (10 verses)
week 12: Psalm 23:1-6; John 10: 11-14

Ultimate Authority (10 verses)
week 13: Isaiah 55:6-11
week 14: Daniel 4:34-37

The Deity of Christ (21 verses)
week 15: Colossians 1:3-8
week 16: Colossians 1:9-14
week 17: Colossians 1:15-20
week 18: Colossians 1:21-23

The God Who Will Return (18 verses)
week 19: 1 Thessalonians 4:1-5
week 20: 1 Thessalonians 4:6-8
week 21: 1 Thessalonians 4:9-12
week 22: 1 Thessalonians 4:13-15
week 23: 1 Thessalonians 4:16-18

Comfort (30 verses)
week 24: Philippians 2:1-7
week 25: Philippians 2:8-11
week 26: John 10:27-30
week 27: Romans 8:38-39
week 28: Lamentations 3:22-25
week 29: 1 Peter 1:13-16
week 30: 1 Peter 1:17-21

YEAR 10
Scripture Memorization (8 verses)
week 1: Psalm 119:9-16

Salvation (35 verses)
week 2: John 3:16-21; 1 John 5:11-12; Romans 3:23
Romans 6:23; Romans 10:9-10
week 3: 1 Corinthians 15:1-4; Ephesians 2:4-10; Isaiah 53:1-12

Sin (25 verses)
week 4: Exodus 20:1-17; 1 John 1:9-2:2; Psalm 51:1-4

Godly Living (83 verses)
BLOCK 1 (47 verses)
week 5: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10; Romans 12:1-2
Psalm 1:1-6
week 6: 1 Corinthians 15:33; Galatians 5:22-24;
Colossians 3:12-16
week 7: Matthew 6:9-13; Matthew 6:19-27; Matthew 6:28-34
Matthew 7:1-5

BLOCK 2 (36 verses)
week 8: Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-14
week 9: John 14:1-3; John 15:9-10
week 10: James 1:12-21
week 11: James 1:22-27
week 12: James 2:14-16
week 13: James 2:17-20

Attributes of God (72 verses)
Creator (8 verses)
week 14: Genesis 1:1-2; Genesis 1:26-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 15: Hebrews 4:12-16

Shepherd (10 verses)
week 16: Psalm 23:1-6; John 10:11-14

Ultimate Authority (10 verses)
week 17: Isaiah 55:6-11
week 18: Daniel 4:34-37

The Deity of Christ (21 verses)
week 19: Colossians 1:3-10
week 20: Colossians 1:11-17
week 21: Colossians 1:18-23

The God Who Will Return (18 verses)
week 22: 1 Thessalonians 4:1-8
week 23: 1 Thessalonians 4:9-12
week 24: 1 Thessalonians 4:13-15
week 25: 1 Thessalonians 4:16-18

Comfort (30 verses)
week 26: Philippians 2:1-11
week 27: John 10:27-30
week 28: Romans 8:38-39; Lamentations 3:22-25
week 29: 1 Peter 1:13-16
week 30: 1 Peter 1:17-21

YEAR 11
Scripture Memorization (8 verses)
week 1: Psalm 119:9-16

Salvation (38 verses)
week 2: John 3:16-21; 1 John 5:11-12; Romans 3:23;
Romans 6:23; Romans 10:9-10
week 3: 1 Corinthians 15:1-4; Ephesians 2:4-10;
Isaiah 52:13-15; Isaiah 53:1-12

Sin (25 verses)
week 4: Exodus 20:1-17; 1 John 1:9-2:2; Psalm 51:1-4

Godly Living (97 verses)
BLOCK 1 (57 verses)
week 5: Proverbs 3:5-7; Proverbs 9:10; Romans 12:1-2;
Psalm 1:1-6; Ecclesiastes 12:1, 13-14
week 6: 1 Corinthians 15:33; Galatians 5:22-24; Galatians 6:7-10
Hosea 8:7,10,12-13
week 7: Colossians 3:12-16; Matthew 6:9-13; Matthew 6:19-27
Matthew 6:28-34; Matthew 7:1-5

BLOCK 2 (40 verses)
week 8: Malachi 3:7-10; Ephesians 6:1-4; Titus 2:11-14
week 9: John 14:1-3; John 15:9-10
week 10: James 1:12-21
week 11: James 1:22-27
week 12: James 2:14-16
week 13: Jams 2:17-20

Attributes of God (78 verses)
Creator (8 verses)
week 14: Genesis 1:1-2; Genesis 1:26-31

Omniscient High Priest (5 verses)
week 15: Hebrews 4:12-16

Shepherd (10 verses)
week 16: Psalm 23:1-6; John 10:11-14

Ultimate Authority (16 verses)
week 17: Isaiah 55:6-11
week 18: Daniel 4:34-37
week 19: Revelation 19:11-16

The Deity of Christ (21 verses)
week 20: Colossians 1:3-10
week 21: Colossians 1:11-17
week 22: Colossians 1:18-23

The God Who Will Return (18 verses)
week 23: 1 Thessalonians 4:1-8
week 24: 1 Thessalonians 4:9-12
week 25: 1 Thessalonians 4:13-15
week 26: 1 Thessalonians 4:16-18

Comfort (30 verses)
week 27: Philippians 2:1-11
week 28: John 10:27-30
week 29: Romans 8:38-39; Lamentations 3:22-25
week 30: 1 Peter 1:13-16
week 31: 1 Peter 1:17-21

 

Year 1, NKJV